Polityka prywatności

Acti Group Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności użytkowników i ochrony danych technologicznych. Niniejsza polityka prywatności przedstawia informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www.sundance.pl. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny www.sundance.pl, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

Podczas korzystania z portalu www.sundance.pl w celu złożenia zapytania, skorzystania z usług konfiguratora bądź porównywarki, pobrania materiałów elektronicznych czy zapisu na newsletter itp., możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Acti Group Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 45, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez użytkowników serwisu danych osobowych.

Dane te mogą być przetwarzane przez Acti Group Sp. z o.o. w celu świadczenia usług, archiwizacji, rozwiązywania problemów, dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz jego udoskonalania, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Acti Group Sp. z o.o., prowadzenia działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wykonywania na rzecz użytkowników innych działań, o czym informujemy podczas zbierania danych.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym firmom dla celów marketingowych. Bez uzyskania jednoczesnej zgody użytkownika, dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Podane przez użytkowników dane przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.sundance.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Acti Group. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.sundance.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.sundance.pl.

Acti Group Sp. z o.o. informuje o przysługującym użytkownikom na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy użytkowników. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@sundance.pl.

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

Acti Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulaminem. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Acti Group Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, produktów i usług (np. zmiany, promocje) czy niekomercyjne listy (np. życzenia).

W każdej chwili możesz się wypisać z otrzymywania wiadomości od Acti Group Sp. z o.o. klikając w link znajdujący się w wiadomości e-mail bądź poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres info@sundance.pl

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz obrazy zawarte na stronach serwisu internetowego www.sundance.pl opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Acti Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych modelach, specyfikacjach, materiałach czy kolorach bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

W kwestiach nieunormowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.  Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu internetowego jest to równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Użytkownicy strony www.sundance.pl są zobowiązani do kontrolowania zmian w regulaminie.

 

Polityka dotycząca plików Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.sundance.pl, której operatorem jest Acti Group Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Fabrycznej 45.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 6.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

4. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Acti Group Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

5. W ramach serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

6. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych, Acti Group Sp. z o.o. przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Acti Group Sp. z o.o. zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Znamy również:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.sundance.pl, z zastrzeżeniem o którym mowa w punkcie 7. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

7. Pliki cookies na stronach serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. wysyłając formularze kontaktowe lub formularze elektroniczne dotyczące produktów Acti Group Sp. z o.o., zapisując się na newsletter, pobierając pliki ze strony, korzystając z konfiguratora czy porównywarki. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

9. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

10. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

Zadzwoń Napisz

Newsletter